kongeaaen.dk © • Hjemmeværnskompagni Kongeåen

 

 

Velkommen til vores hjemmeside

Kongeåen

 

 

 

 

Velkommen til Hjemmeværnskompagni Kongeåens hjemmeside

Hjemmeværnskompagni Kongeåen dækker de gamle Ribe og Bramming kommuner.
Vi holder til på vores hjemmeværnsgård i Gredstedbro.
Vi kan blive pålagt opgaver i Hærhjemmeværnsdistriktet Syd- og Sønderjyllands område, der dækker det gamle Ribe og Sønderjylland Amt.

I civilt regi kan vi indsættes ved naturkatastrofer, stormflod, ved eftersøgning m.m. under politiets ledelse. En opgave vi har løst ved flere tilfælde.

Vi yder en stor støtte til forsvaret i forbindelse med uddannelsen af værnepligtige og ved udskibning af materiel til internationale missioner.

Vi arbejder på at uddanne vort eget personel, så de er klædt på til at deltage i hjemmeværnets støtte til forsvaret både nationalt og internationalt. Vi prioriterer den enkeltes ønsker og behov for uddannelse i de militære discipliner og vi styrker teamwork gennem enhedsuddannelse i gruppe- og delingsramme.

Vi tilbyder fysisk træning en gang om ugen. Vi har dog plads til alle både store og små samt unge og gamle. Der er noget på alle aktivitetsniveauer.

Vi arrangerer socialt samvær hvor familien også har mulighed for at deltage.

Vi er kendt for at have en professionel indstilling til de pålagte opgaver, men hvor der samtidig er en kammeratlig tone og teamwork.

 

 

 

 

Læs de seneste nyheder fra kompagniet på www.hvkkon.dk

 

Links

Hjemmeværnet

 

Tortalforsvarsregion Syd

 

Hjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland